Súťaž Stvárni knihu


Kreatívny klub LUNA, o. z. sa od roku 2014 pravidelne venuje rozvoju tvorivosti v rôznych vekových kategóriách.

Spojiť kreativitu a tvorivé schopnosti s písaným slovom obsiahnutých v knihách viedlo k myšlienke vzniku projektu „Stvárni knihu“.

V marci 2016, v Mesiaci knihy, Kreatívny klub LUNA vyhlásil a zorganizoval 1. ročník súťaže. Projekt sa realizoval v Bratislave a bol spojený so slávnostným vyhlásením víťazov v jednotlivých kategóriách a kultúrnym programom.

Súčasťou projektu bola aj výstava 20 najlepších kreatívnych prác účastníkov súťaže v jednotlivých kategóriách.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo za účasti spisovateľov, partnerov podujatia a finalistov súťaže. Podujatie bolo spojené s kultúrnym programom, na ktorom vystúpili jednotlivci aj súbory rôznych vekových kategórií. Súčasne prebehla vernisáž výstavy najlepších prác, ktorá sa uskutočnila v júni 2016 v Zichyho paláci v Bratislave.

Úspešný priebeh a záujem, ktorý projekt vzbudil, viedol Kreatívny klub Luna k rozhodnutiu tento projekt v roku 2017 rozšíriť a realizovať ako celoslovenský projekt: Súťaž Stvárni knihu 2017 II. ročník

AktivityZoznam ocenených v súťaži SK 2017

Zoznam ocenených v súťaži SK 2017

24.06.2017

Lívia Matulová Osvaldová

Lívia Matulová Osvaldová

05.05.2017

Mária Reháková

Mária Reháková

04.05.2017

Daniela Vidová

Daniela Vidová

03.05.2017

Judita Kopáčiková

Judita Kopáčiková

02.05.2017

Z časopisu Metropola

Z časopisu Metropola

04.04.2017

I. ročník súťaže Stvárni knihu

I. ročník súťaže Stvárni knihu

20.12.2016

Projekt súťaže Stvárni knihu 2017V súčasnej pretechnizovanej dobe sa do úzadia dostávajú tlačené knihy, najmä u detí a mládeže. S cieľom podporiť čítanie kníh, ale najmä vyjadriť posolstvo v nich obsiahnuté, Kreatívny klub LUNA pripravil 2. ročník projektu súťaže Stvárni knihu 2017.

Cieľom súťaže je spojiť posolstvo obľúbenej knihy s handmade tvorbou. Úlohou prihlásených súťažiacich bude stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu . Voľba knihy ako aj technika stvárnenia je plne na výbere účastníkov.

Druhý ročník súťaže začína 15. marca 2017.

Prihlasovanie prác do súťaže Stvárni knihu sa predlžuje do 10. júna.

10.júna je súťaž ukončená.

Súťažné kategórie sú štyri ( jednotlivci a skupiny):

 • jednotlivci – vek do 10 rokov
 • jednotlivci – vek od 11 – 15 rokov
 • jednotlivci – vek od 15 a viac
 • skupiny – školy, kluby, združenia a rodiny

Úlohou súťažiacich bude posielať elektronicky fotografie svojej tvorby, z ktorých porota vyberie 20 – 25 najlepších prác a tieto budú predstavené na výstave a z nich budú vybratí víťazi v každej kategórii.

Víťazov vyberie porota zložená:

z autorov kníh, grafikov, výtvarníkov, učiteľov výtvarnej výchovy a usporiadateľov.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie jednotlivých cien sa bude konať 23. 6. 2017 v Zichyho paláci.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je: Kreatívny Klub LUNA,  o. z.


Podporené s  príspevkom hlavného mesta SR Bratislavy, grantového programu ARS BRATISLAVENSIS

Pravidlá súťaže: • Súťaž prebieha od 15. marca do 10. júna 2017.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto vyplní elektronickú prihlášku do súťaže, pošle dve fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy a pošle ich na adresu: info.klubluna.sk alebo na adresu: Kreatívny klub LUNA,  Ul. 29. augusta č. 34, 811 09 Bratislava
 • Vybraná obľúbená kniha má byť stvárnená ľubovoľnými handmade technikami, naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu.
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom, skupiny maximálne 3 projekty.
 • Z prihlásených prác vyberie odborná porota do 15. júna
  20 – 25 finalistov, ktorí zašlú svoje reálne práce a z nich porota zvolí víťazov v každej kategórii.


Slávnostné vyhlásenie súťaže Stvárni knihu a výstava ocenených prác:

Súťaž sa ukončí vyhlásením výsledkov spojených s kultúrnym programom. V rámci neho vystúpia folklórne súbory, recitátori úryvkov z literatúry, hudobné a spevácke vystúpenia. Ocenenia víťazom budú odovzdávať zástupcovia partnerov, spisovatelia, a členovia poroty.

Súčasťou tohto podujatia je vernisáž vybraných súťažných prác. Výstava bude prístupná širokej verejnosti.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov II. ročníka súťaže Stvárni knihu 2017

a otvorenie výstavy víťazných prác spojenej s kultúrnym programom

bude 23.6.2016 o 17.00 hod. v Zichyho paláci

PartneriPartneri ročníku 2017:

image

 image